Waarde

Vanuit onze kernwaarden vertrouwenverbindingverdieping leveren wij verrassende, toegankelijke ervaringsworkshops waarin we diepgang de ruimte geven.

Het resultaat hiervan is dat teamleden:
–  meer in hun eigen kracht staan, waardoor hunDe cirkel keuzes en communicatie grondiger en helder wordt
–  daardoor beter weten waar ze staan en waar ze bijdragen aan de team-/ organisatie-doelstellingen

Dit leidt er toe dat het team effectiever functioneert. Alles lijkt makkelijker te verlopen. Er ontstaat rust.

Uitgangspunt is de cyclus:
Doel => Actie => Resultaat => Aanpassing => Doel

De cirkel2

  • Dit betekent dat we eerst kijken naar wat het doel is van iets wat je wilt doen
  • Dan kijken we hoe je het doet,
  • Vervolgens kijken we naar het effect van hoe je het doet, wat het resultaat is (heb je je doel bereikt) en
  • Tenslotte kijken we naar wat je eventueel anders kunt doen om je doel wel, of sneller, te bereiken.

Laat dieren uw team versterken